NEXØ REVISION

Arbejdsområder

Revision og regnskab

Revision
Regnskab

Administration

Administration for virksomheder
Ejendomsadministration
Administration af fiskefartøjer

Fiskefartøjer

Køb og salg
Kvoter m.m.

Rådgivning

 Generelt

Revision og regnskab

I samarbejde med dig, sørger vi for, at din virksomhed overholder de gældende lovgivning og tidsfrister og at du får den erklæringstype, som passer bedst til dine behov og regnskaber.

Revision: Revision er den officielle del af vort arbejde og den del, der for kunden umiddelbart er mindst synlig, selvom vi anvender en stor del af vor tid med den egentlige revision.

Helt små selskaber kan fritages for revision, men alligevel vælger mange at lade deres årsregnskab revidere, enten fordi ejeren derved føler sig mere sikker på resultatet og/eller fordi virksomhedens interessenter (leverandører og pengeinstitutter) der forlanger, at årsregnskabet revideres, selvom der ikke er revisionspligt.

Gennem vores revision får vi et indgående kendskab til centrale dele af virksomheden, en viden vi aktivt bruger i vores sparring med dig, så du får så stor glæde af revisionen som muligt. Vi sætter fokus på forhold, der kan forbedres og dermed hjælpe dig og din virksomhed i det daglige. Ofte fører revisionen derfor til anbefalinger og gode råd, der kan skabe en mere effektiv administration eller bedre resultater og større økonomisk sikkerhed for dig og din virksomhed.

Vi drøfter meget gerne hvilken revisorpåtegning der er bedst til lige netop din virksomhed og udarbejder meget gerne uforpligtende tilbud på denne revisorpåtegning.

Regnskab Uanset om din virksomhed drives i selskabsform eller som personlig virksomhed, kan vi hjælpe dig med at udarbejde virksomhedens regnskab, hvad enten der er tale om en årsrapport udarbejdet efter årsregnskabsloven eller der skal udarbejdes et skatteregnskab efter virksomhedsskatteloven, kapitalafkastordningen eller personskattelovens regler. Vi er altid opdaterede på gældende love og regler indenfor regnskab, og kan således hjælpe dig og din virksomhed på bedste vis, så du kan fokusere på at drive din virksomhed.

Vi sørger ligeledes for indberetning i henhold de gældende tidsfrister til Erhvervsstyrelsen og/eller SKAT.  

Administration

Daglig administration
Lad os blive din aflastning i forbindelse med ​den daglige administration af din virksomhed. Vi kan hjælpe med den daglige administration, så du kan koncentrere dig om din virksomhed.

Kontakt os for en snak og hør, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed. Vi kan bl.a. tilbyde at udføre

 • Løbende bogføring, herunder fakturering
 • Debitor og kreditorstyring
 • Lønadministration
 • Udarbejdelse af måneds og kvartal balancer
 • Udarbejdelse og indberetning af moms og/eller lønsumsafgift

Ejendomsadministration
Har du en eller flere udlejningsejendomme? Så lad os hjælpe dig med administrationen.

Vi administrerer i dag en række udlejningsejendomme, hvor vi står for den løbende administration, herunder bogføring, udarbejdelse af lejekontrakter, syn ved ind- og udflytning, udarbejdelse af flytteopgørelser, rekvirerer håndværkere, udarbejdelse af forbrugsregnskaber.

Endvidere kan vi hjælpe med udarbejdelse af det årlige regnskab.

Vi er medlem af EjendomDanmark som er med til at sikre at du med os som administrator får en professionel og effektiv administration af dine ejendomme. EjendomDanmarks administratorer har alle tegnet en ansvarsforsikring, der mindst svarer til foreningens kollektive forsikring. Desuden skal alle administratorer leve op til foreningens etiske normer for ejendomsadministration.    

Administration af fiskefartøjer
Lad os hjælpe dig med den løbende administration af dit fiskefartøj.

Vores medarbejdere har mange års erfaring indenfor fiskeri og administration af fiskefartøjer, herunder udarbejdelse af afregninger, administration af kvoter, finansiering og løbende sparring og rådgivning af driften.​  

Fiskefartøjer

Køb og salg af fiskefartøjer, kvoter m.m. 

Vi har indgået en samarbejdsaftale med N.B. Ferdinandsen & Sønner A/S, Gilleje og forestår køb og salg af fiskefartøjer, kvoteandele m.m.

Vi har et indgående kendskab til de nye regler med handel og bytte af kvote-andele m.m. til danske fiskefartøjer så kontakt os for en nærmere drøftelse  

Rådgivning

Den bedste rådgivning får din virksomhed, hvis din revisor er tæt på din forretning.

Hos Nexø Revision A/S kommer vi tæt på netop din virksomhed, hvilket sammen med vores kompetencer giver det bedste grundlag for god rådgivning og sparring. Vi tager udgangspunkt i din virksomheds individuelle forhold for at skabe det bedste beslutningsgrundlag for dig. Vores tilgang er proaktiv, og vi tør stille de kritiske og svære spørgsmål. Det tør vi, fordi vi engagerer os i dig og din virksomhed.

Vi favner bredt i vores rådgivning, og yder rådgivning indenfor følgende felter:

 • Opstart af virksomhed, herunder rådgivning om - og stiftelse af selskaber eller personlig virksomhed.
 • Generationsskifte
 • Omstrukturering
 • Køb- og salg af virksomheder, herunder værdiansættelse
 • Finansiering
 • Økonomisk styring og budgettering
 • Skatterådgivning for selskaber
 • Skatterådgivning af private, herunder udarbejdelse af personlige selvangivelser
 • Skatterådgivning for Søfolk, herunder DIS og DAS.
 • Pension